Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη

Φανούρης Οικονομάκης, πρώην δήμαρχος Ρούβα