Παρουσιάσεις (Βίντεο)

Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία - Πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου

Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία - Πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στον πρωτογενή τομέα

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στον πρωτογενή τομέα

Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων

Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων

Συνολική προσέγγιση σε ένα βιώσιμο πρωτογενή τομέα

Συνολική προσέγγιση σε ένα βιώσιμο πρωτογενή τομέα

Περιοχές Νατούρα: Σύνδεση βιοποικιλότητας – επισκεψιμότητας – παραγωγής τοπικών προϊόντων

Περιοχές Νατούρα: Σύνδεση βιοποικιλότητας – επισκεψιμότητας – παραγωγής τοπικών προϊόντων

Αγροτική Οικονομία & Προστιθέμενη αξία προϊόντων

Αγροτική Οικονομία & Προστιθέμενη αξία προϊόντων

Συνεργατικότητα - Επισκεψιμότητα σε ένα Δήμο

Συνεργατικότητα - Επισκεψιμότητα σε ένα Δήμο