Περιοχές Natura 2000: Προοπτικές ανάπτυξης, χρηματοδοτήσεις, σχεδιασμός, σύνδεση με πρωτογενή τομέα

Σταύρος Ξηρουχάκης – Msc Διαχείριση Άγριας Ζωής, PhD Βιολογίας