Κατάρτιση

Η ενότητα αυτή φιλοξενεί επιστημονικό οπτικοακουστικό υλικό από τους ανθρώπους της Ρίζας, σχετιζόμενο με το μοντέλο του πρωτογενή τομέα που εκφράζει.

Δημοσιεύσεις

Αγροτική Οικονομία - Δημήτρης Ψαρράς, Οργάνωση «Φοίνιξ»

Εισαγωγή στο βιώσιμο πρωτογενή τομέα - Ευγενία Στυλιανού Γεωπόνος, αντ/δρος ΓΕΩΤΕΕ

Διαφοροποίηση αγροτικού επαγγέλματος & επισκεψιμότητα - Δημήτρης Ψαρράς, Οργάνωση «Φοίνιξ»

Προσέγγιση στον ΑγροτουρισμόΠαττακός Δημήτρης, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ

Περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ 2000: Προοπτικές ανάπτυξης, χρηματοδοτήσεις, σχεδιασμός, σύνδεση με πρωτογενή τομέα
Σταύρος Ξηρουχάκης, Ορνιθολόγος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον πρωτογενή τομέαΕυγενία Στυλιανού Γεωπόνος, αντ/δρος ΓΕΩΤΕΕ

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ΑνάπτυξηΦανούρης Οικονομάκης, πρώην δήμαρχος Ρούβα

Παρουσιάσεις

Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία - Πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου

Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία - Πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στον πρωτογενή τομέα

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στον πρωτογενή τομέα

Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων

Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων

Συνολική προσέγγιση σε ένα βιώσιμο πρωτογενή τομέα

Συνολική προσέγγιση σε ένα βιώσιμο πρωτογενή τομέα

Περιοχές Νατούρα: Σύνδεση βιοποικιλότητας – επισκεψιμότητας – παραγωγής τοπικών προϊόντων

Περιοχές Νατούρα: Σύνδεση βιοποικιλότητας – επισκεψιμότητας – παραγωγής τοπικών προϊόντων

Αγροτική Οικονομία & Προστιθέμενη αξία προϊόντων

Αγροτική Οικονομία & Προστιθέμενη αξία προϊόντων

Συνεργατικότητα - Επισκεψιμότητα σε ένα Δήμο

Συνεργατικότητα - Επισκεψιμότητα σε ένα Δήμο